PROPERS CURSOS

FRANÇAIS COMMERCIAL POUR LES ENTREPRISES 

Curs de francès orientat a negocis
– Dinàmiques de grup basades en situacions empresarials reals
– Vocabulari comercial específic en francès
– Redacció de documentació comercial

Horari: Cada dimecres de 20:00 a 22:00
Preu: 60 € mensuals

El nivell de l’alumne per a poder accedir al curs ha de ser com a mínim d’A2.
*Per tal de realitzar aquest curs es necessiten un mínim de 5 alumnes

BUSINES ENGLISH TALLER BONIFICADA LLEIDATALLER ANGLÈS ORAL: BUSINESS & MEETINGS
Durada: 10 hores
Horari: Dissabte 09:00 a 14:00
Preu: 39 €

Consultar Programa i calendari
*Per tal de realitzar aquest curs es necessiten un mínim de 15 alumnes inscrits

NOMINES I SEGURETAT SOCIAL BONIFICADA LLEIDATALLER PRÀCTIC NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL

Durada: 12 hores
Horari: de 20:00 a 22:00
Preu: 42 €

Consultar Programa i calendari

*Per tal de realitzar aquest curs es necessiten un mínim de 15 alumnes inscrits

EXCEL PRÀCTIC BONIFICADA LLEIDATALLER PRÀCTIC EXCEL

Durada: 10 hores
Horari: Dissabte de 09:00 a 14:00
Preu: 49 €

Consultar Programa i calendari
*Per tal de realitzar aquest curs es necessiten un mínim de 15 alumnes inscrits