Tag Archive for: Activitats Auxiliars en Agricultura

L’Alfredo Lara és el professor del CP d’Activitats Auxiliars en Agricultura. Amb ell, 15 alumnes aprenen tot el necessari en aquest camp. El passat dia 24 de gener van portar a terme la creació d’un planter. L’activitat va consistir en la plantació de llavors hortícoles en alvèols de 40-60 i 84, amb diferents tipus de substrat. L’objectiu era demostrar de forma empírica tots els conceptes tractats a l’aula. 

Des del punt de vista biològic s’espera que els estudiants observin el diferent temps de germinació de les llavors, ja que no és igual per a totes les espècies. Alhora van veure les característiques dels diferents substrats que hi ha al mercat i les característiques de cadascun d’ells. Finalment es va ensenyar els diferents factors ambientals que puguin afectar el creixement de les plantes i les característiques fisiològiques d’aquestes.

Des del punt de vista del treball, l’alumnat va poder veure els diferents estris que fan falta per fer un planter. També fou important entendre els diferents tipus d’alvèols que hi ha, depenent de la quantitat, capacitat del cepelló, i el vigor de la planta. Finalment es van poder explicar les característiques del material i el condicionament del planter en una petita o gran explotació agrària.

Segons el docent, les llavors germinades que s’obtindran del planter, estaran llestes cap a mitjans de març. Aquestes s’utilitzaran per plantar al camp de pràctiques agrícoles. L’alumne podrà també emportar-se una part cap a casa. Així seguirà veient tot el cicle biològic de la planta fins a l’obtenció de fruits comestibles. L’Alfredo explica que hi va haver “una reacció molt bona per part de l’alumnat” després d’aquesta iniciativa. De mica en mica el planter va creixent, i aviat us anirem explicant les novetats d’aquesta activitat.

El planter va creixent!