COM FUNCIONA LA FORMACIÓ BONIFICADA?

La formació Programada o Bonificada, és un tipus de formació sense cost per l’empresa o el treballador. Totes les empreses que tinguin treballadors en plantilla, disposen anualment (de gener a desembre) d’un crèdit que poden destinar a formar als seus treballadors.
El crèdit mínim és de 420 € (empreses d’1 a 5 treballadors).
Aquest crèdit NO és acumulable i si no es gasta en concepte de formació abans del 31 de desembre de cada any les empreses perden aquest crèdit.
Centre de Formació Versailles com a entitat organitlogo fundacion tripartitazadora de formació programada o bonificada i acreditada com a tal per la “Fundación Tripartita para la formación en el empleo” pot organitzar i impartir cursos a mida per a treballadors de diversos empreses i sectors. En aquest cas, l’empresa avança al centre l’import de la formació, import que és retornat a l’empresa via bonificació a la Seguretat Social.

EN RESUM

 • PAS 1

  Feu un cop d’ull als nostres cursos i si el que necessiteu és una formació a mida, ens podeu contactar aquí. El nostre expert en plans formatius us respondrà el més aviat possible

 • PAS 2

  Un cop acordada la formació a impartir. Centre de Formació Versailles consultarà el crèdit del què disposa vostra empresa per gastar en concepte de formació i s’acordarà un pressupost

 • PAS 3

  L’empresa abonarà l’import de la formació a Centre de Formació Versailles i l’import abonat l’empresa se’l podrà bonificar (descomptar) de la Seguretat Social. Per tant la formació serà a cost 0.
  Per tal de poder gestionar la formació bonificada, el centre necessitarà una sèrie de documentació:
  • Adhesió al Conveni
  • Fitxa inscripció alumnes
  • Conveni d’Agrupació d’Empreses
  • Capçalera de la nòmina dels treballadors (copia)
  • DNI / NIE del treballadors que participaran a la formació (copia)