HORARIS

REFORÇOS....

Oferim reforç i ampliació de totes les matèries, dels nivells de primària, ESO i de Batxillerat, per a infants i joves que ho necessitin.

A més, a nivell universitari, també impartim reforç de matèries com el càlcul, l’àlgebra, l’estadística, entre altres continguts matemàtics.

Els grups són reduïts, separats per nivells i amb horaris flexibles segons convingui a l’alumne. Comptem amb un professorat especialitzat per preparar i dur a terme les classes.

El nostre objectiu és orientar els alumnes perquè siguin capaços d’adquirir els continguts que es treballen, tant a nivell conceptual, com de procediments com d’actituds.